Dispetçer əlaqəsi neftin və ya neft məhsullarının nəqlini təşkil və müşayiət edən texniki-əməliyyat personalına təqdim edilən müxtəlif növ texniki vasitələr kompleksidir.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nda əksini tapıb.

Dispetçer xidməti neftin nəqli üzrə texnoloji proseslərin, magistral neft kəməri və ya neft məhsulları kəməri ilə neftin və ya neft məhsullarının nəqlinin təşkili üçün əmtəə-kommersiya fəaliyyətinin operativ idarəetməsini icra edən texniki-əməliyyat heyətidir.

Ölçü yoxlaması ölçmələrin həndəsi göstəricilərinin ölçülməsi vasitələri ilə həyata keçirildiyi dağıdıcı olmayan yoxlama növüdür.