Sığortaçının məcmu kapitalının hesablanması məqsədilə onun öz vəsaitinin ifadə olunduğu dövlət qiymətli kağızlarının balans dəyərlərinə hansı əmsallar tətbiq edildiyi açıqlanıb.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qayda”da əksini tapıb.

Sığortaçının məcmu kapitalının hesablanması məqsədilə onun öz vəsaitinin ifadə olunduğu dövlət qiymətli kağızlarının balans dəyərlərinə aşağıdakı əmsallar tətbiq edilir:

– Azərbaycan Respublikasının dövlət qiymətli kağızları – 100%;

Xarici ölkələrin dövlət qiymətli kağızları:

-minimum 2-ci kredit reytinq qrupuna daxil olan xarici ölkələrin dövlət qiymətli kağızları – 100%;

– 3-cü kredit reytinq qrupuna daxil olan xarici dövlətlərin buraxdıqları avrobondlar – 100%;

–  göstərilənlər istisna olmaqla, 2-ci kredit reytinq qrupundan aşağı kredit reytinq qrupuna daxil olan xarici ölkələrin dövlət qiymətli kağızları – 0%.