Stress-testdə istifadə olunan ssenarilər banka və onun fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə (bank əməliyyatlarının və məhsullarının növünə, cəlb edilmiş vəsaitlərin mənbələrinə) aid olan, bazarda cari və proqnozlaşdırılan vəziyyətlə bağlı fərziyyələrə əsaslanmalıdır.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi Qaydası”nda əksini tapıb.

Stress-test üçün cəlb olunmuş vəsaitlərin mənbələrinə və  likvidlik tələbinə dair və digər fərziyələr ola bilər.