Fövqəladə planda bankın dayanıqlığına təsir edəcək əsas göstəricilər (məsələn, qeyri-işlək kreditlərin artımı, kapital adekvatlığı əmsalında azalma, bankın kredit reytinqinin aşağı düşməsi, tələbli depozitlərin artımı və s.) üzrə bankın risk profilinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş hədlər nəzərə alınmaqla, nəzərət və onlara dair hesabatlıq əks olunmalıdır.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi Qaydası”nda əksini tapıb.