Donmuş siyirtmələri, ventilləri və başqa qapayıcı qurğuları ling və borulardan istifadə etməklə açmaq qadağandır.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu “Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nda əksini tapıb.

Avadanlıqların, sahələrin və metal-konstruksiyaların üzərində sudan əmələ gəlmiş buz vaxtlı-vaxtında təmizlənməlidir.

Piyada yolunu, doldurma-boşaltma və çənlər parkı ərazisindəki yanğın maşınları üçün ayrılmış yollar mütəmadi olaraq qardan təmizlənməli və üzərinə qum səpilməlidir.