Müxtəlif kateqoriyalı otaqların sahə ölçülərindən asılı olaraq, odsöndürənlərin sayı birinci və ikinci cədvəllərə əsasən müəyyən edilir.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu “Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nda əksini tapıb.

İctimai bina və tikililərin hər mərtəbəsində ən azı iki əl odsöndürücüləri yerləşdirilməlidir.

Sahəsi 100 m2-dən az olan D kateqoriyalı otaqlar odsöndürücülərlə təchiz olunmaya bilər.