Month: İyul 2024

Belə əsaslar müəyyənləşib

Müvəqqəti təminat tədbirlərinin tətbiqi barədə arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasından və ya icrasından imtina edilməsi üçün əsaslar müəyyənləşib. Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Mülki Prosessual Məcəllədə əksini tapıb. Müvəqqəti təminat tədbirlərinin tətbiqi…

Arbitraj qərarına aid iş MATERİALLARI

Ərizəyə onun məhkəməyə daxil olduğu gündən 30 (otuz) gün ərzində bu fəsildə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Mülki Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən işə baxılması qaydalarına uyğun…

Elektrik qurğularına BAXIŞ

Elektrik qurğularına baxışa aydınlıq gətirilib. Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydaları”nda əksini tapıb. Elektrik qurğularına aşağıdakı texniki heyət üzvləri tərəfindən təkbaşına baxış keçirilir: -  gərginliyi 1000…

Elektrik cərəyanını ötürə bilən HİSSƏ

İstismar zamanı görülən işlər operativ-təmir heyəti tərəfindən həcmcə böyük, müddəti isə 1 (bir) növbədən çox olmayan, elektrik təsərrüfatının istismarçısı tərəfindən təsdiqlənmiş siyahıya müvafiq olaraq ona təhkim olunmuş elektrik qurğu və…