Magistral neft kəmərinin müəyyən edilmiş iş rejiminə atdınlıq gətirilib.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nda əksini tapıb.

Magistral neft kəmərinin müəyyən edilmiş iş rejimi neft kəmərinin verilən səmərəliliyinin təmin edildiyi, magistral nasos aqreqatlarının, magistral nasos stansiyalarının, dirək nasos aqreqatlarının, dirək nasos stansiyalarının bütün zəruri işə salınması/dayandırılması, hərəkətli nasos aqreqatlarının (dirək nasos aqreqatlarının, dirək nasos qurğularının) işə salınması/dayandırılması, bir çəndən başqa çənə keçirilmə, lupinqlərin, neftin miqdarının və keyfiyyət göstəricilərinin ölçülməsi sistemlərinin qoşulması/söndürülməsi başa çatdıqdan sonra 10 dəqiqə ərzində təzyiq dəyişməsinin, neft emalı zavoduna atılma və “Yük göndərənlərdən” qəbul edilmə və s. həcmlərinin dəyişməsinin olmadığı iş rejimidir.