Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin inventarizasiyası zamanı nələrin mövcudluğunun yoxlanılmalı olduğu açıqlanıb.

Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nda əksini tapıb.

Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin inventarizasiyası zamanı aşağıdakıların mövcudluğu yoxlanılmalıdır:

– kassada olan pul vəsaitləri;

– yolda olan pul vəsaitləri;

– bank hesablaşma hesabları;

– tələblə əsasən verilən digər bank hesablaşma hesabları;

– pul vəsaitlərinin ekvivalentləri.